ABVV Algemene Centrale

De Algemene Centrale van het ABVV (AC) telt zo’n 360.000 leden verspreid over 17 regionale afdelingen. We zijn actief in de bouw, de industrie, de dienstensectoren (bv. schoonmaak) en de non-profit en we groeperen werknemers in maar liefst 40 verschillende sectoren.

De AC werd opgericht in 1909. Sedert meer dan 100 jaar spelen we een hoofdrol op vlak van sociaal overleg en maatschappelijke strijd. En alhoewel de tijden veranderen, blijft ons doel hetzelfde: het verdedigen en verbeteren van de rechten van de werknemers. Met 10.000 militanten en ongeveer 100 syndicale secretarissen zetten we ons daar dagelijks volop voor in.
Onze syndicale afgevaardigden doen al het mogelijke binnen de syndicale delegaties, de ondernemingsraden en de comité’s voor preventie en veiligheid op het werk. Ze overleggen met de directies, informeren hun collega’s en organiseren, indien nodig, acties.

U kan zich richten tot al onze afdelingen met vragen over uw loon- en arbeidsvoorwaarden, maar ook over prepensioen, gezinstoelagen, tijdskrediet, werkongevallen, jaarlijks verlof, enz.
In de grote ondernemingen is de syndicale afgevaardigde uw contactpersoon.
Bij een conflict met uw werkgever verlenen we u hulp en bijstand; in het ergste geval dienen we uw dossier in bij de arbeidsrechtbank. Het ABVV biedt u eveneens professionele ondersteuning in geval van tijdelijke of volledige werkloosheid.

http://www.abvv.be