Welkom!

Het OCS-CFN (OpleidingsCentrum van de Schoonmaak – Centre de Formation du Nettoyage), een organisatie die wordt beheerd door ABSU (Algemene Belgische Schoonmaakunie), het ACV en het ABVV, zet haar schouders onder een grootscheepse campagne die schoonmaakbedrijven, hun klanten én de publieke opinie wil sensibiliseren voor de voordelen van dagschoonmaak.

Wij zijn alvast gewonnen voor het idee van dagschoonmaak. Nu willen we ook u graag de voordelen ervan onder de aandacht brengen en u misschien zelfs overtuigen de stap naar dagschoonmaak te zetten.

Deze website is daarbij een waardevolle hulp en een onmisbaar onderdeel van de campagne. Een informatief en handig instrument, en hét middel bij uitstek om interactief te communiceren met alle betrokkenen. Lees snel verder en stel vast dat ook uw toekomst en/of die van uw bedrijf in dagschoonmaak ligt.

De noodzaak van deze campagne

Meer en meer bedrijven vinden de weg naar dagschoonmaak. En daar zijn goede redenen voor.
In de Scandinavische landen heeft men dit reeds lang begrepen. Zowat 80% van de schoonmaakactiviteiten gebeurt er overdag. Het Europees gemiddelde ligt op 25%. Met een bedroevend laag percentage van amper 12% hinkt België ver achterop.

De implementatie van dagschoonmaak creëert een win-win-win-situatie. Inderdaad, mens, bedrijf en milieu varen er wel bij. Alleen … bovenstaande cijfers tonen aan dat er nog heel wat werk aan de winkel is om ondernemers en bevoegde instanties daarvan te overtuigen. Onze campagne is alvast een eerste, belangrijke stap.

Ontdek waarom overdag werken zoveel beter is en waarom er wel degelijk nood is aan actie.

Laat weten hoe je erover denkt!

We rekenen op uw medewerking! Laat uw stem horen. Uw feedback - commentaar, suggesties en ervaringen - helpen ons om deze campagne kracht bij te zetten. U kan uw input kwijt op het speciaal daarvoor voorziene formulier.