Werken doe je beter overdag

DE MENS WINT ERBIJ

Schoonmaakpersoneel en werknemers die zich goed voelen in hun job, werken gemotiveerder en zijn rendabeler.
Dagschoonmaak versterkt dit welvoelen merkelijk.

 • Schoonmaakmedewerkers worden uit de anonimiteit gehaald en als het ware geïntegreerd in het totale personeelsbestand.
 • De communicatie tussen de opdrachtgever en het schoonmaakpersoneel verloopt directer, sneller en efficiënter.
 • Incidenten (morsen van dranken, glasbreuk, enz.) kunnen direct worden verholpen, wat heel wat ergernis voorkomt.
 • Het schoonmaakpersoneel kan op aangeven van de opdrachtgever sneller inspelen op de noden van het moment.
 • Het schoonmaakpersoneel kan gebruik maken van het openbaar vervoer in plaats van bij nacht en ontij te voet, per fiets of met de wagen naar de werkplek te moeten.
 • Het schoonmaakpersoneel heeft een beter familiaal en sociaal leven.
 • Opdrachtgevers voelen de schoonmaak sterker als dienstverlening aan.
 • Schoonmaakmedewerkers voelen meer erkenning voor hun werk en inzet.

BEDRIJVEN WINNEN ERBIJ

Zowel de schoonmaakbedrijven als de klanten van de schoonmaakbedrijven (opdrachtgevers) winnen erbij.
Natuurlijk vraagt een overschakeling op dagschoonmaak degelijke afspraken en een intensieve communicatie, zowel met het schoonmaakpersoneel zelf als met de opdrachtgevers. De voordelen van dagschoonmaak, die duidelijk werden uit analyses van diverse Europese cases, zullen mogelijke bezwaren echter snel wegnemen.

 • Aanzienlijke besparing op energie (licht, verwarming, airco, water).
 • Minder nood aan toezicht en bewaking van gebouwen.
 • Controle op schoonmaakactiviteiten verloopt makkelijker en efficiënter.
 • Minder klachten over de schoonmaak door de grotere wederzijdse betrokkenheid.
 • Merkelijk minder ziekteverzuim.
 • Minder personeelsverloop.
 • Stijging van de schoonmaakkwaliteit.

HET MILIEU WINT ERBIJ

Ieder bedrijf streeft naar een milieuvriendelijk beleid. Schoonmaakbedrijven worden daarbij vaak aangesproken op het gebruik van meer of minder agressieve producten.
Bij dagschoonmaak zijn milieuvriendelijke argumenten dan ook medebepalend.

 • Gebruik van geluidsarme apparatuur (stofzuigers, schuur- en boenmachines).
 • Bezuiniging op energie (licht, verwarming, airco = vermindering CO2 uitstoot).
 • Een lager waterverbruik door het gebruik van klamvochtige doeken en microvezelsystemen.
 • Beperking van het gebruik van agressieve producten en wegwerpmaterialen.