Waarom nood aan actie?

Het is duidelijk, het beroep van schoonmaker wordt nog al te vaak miskend. Nochtans vereist een correcte uitvoering van diverse schoonmaaktaken de nodige vaardigheden en wordt van de schoonmaker een professionele aanpak en flexibiliteit vereist.

Deze campagne draagt ongetwijfeld bij tot de verder professionalisering van het beroep en de sector. Zo mogelijk nog belangrijker is echter het sensibiliseringsaspect ervan. Met onze actie willen we met andere woorden het beroep en vooral de mensen die er een professionele invulling aan geven, uit de anonimiteit halen. Schoonmakers zijn goed in wat ze doen en daar zijn ze terecht trots op. Het is tijd om hun werk in de schijnwerpers te plaatsen en om hen de erkenning te geven die ze verdienen. De overschakeling, waar mogelijk, naar dagschoonmaak is alvast één manier om de schoonmaker op de werkvloer zichtbaar te maken. Want ook op dit vlak is overdag schoonmaken, dag en nacht verschil!