De campagne in het straatbeeld

Vanzelfsprekend willen we met onze campagne alle rechtstreeks betrokken partijen aanspreken. Dat zijn de schoonmaakbedrijven, al dan niet aangesloten bij de beroepsvereniging, de klanten die gebruik maken van de diensten van de schoonmaakbedrijven, de medewerkers van die klanten én natuurlijk het schoonmaakpersoneel zelf.

Rekening houdende met het sensibiliseringsaspect waarover reeds sprake in het voorgaande hoofdstuk ‘Waarom deze campagne?’, is er echter nog een belangrijke doelgroep, namelijk de publieke opinie of ‘de man in de straat’. En dus zal onze slogan binnenkort ook regelmatig opduiken in het straatbeeld tijdens een nationale affichagecampagne op bus en tram.

Alle campagne-elementen op een rij:

  • doelgerichte mailings aan schoonmaakbedrijven en hun klanten,
  • een persconferentie,
  • de ontwikkeling van deze website met een geactualiseerde nieuwssectie,
  • een verrassende bewustmakingsactie op de werkvloer met medewerking van het schoonmaakpersoneel,
  • intense affichage op zo’n 500 bussen en trams van De Lijn, TEC en MIVB