Timing van de campagne

De campagne loopt over twee jaar.

De eerste geïndividualiseerde mailing aan ‘decision makers’ in schoonmaakbedrijven en in ondernemingen die een beroep doen op de diensten van de schoonmaakbedrijven, ging in het voorjaar van 2011 de deur uit. Met een opvolgmailing aan diezelfde actoren wordt momenteel een tweede, intensieve campagnegolf gelanceerd.

Op 19 september 2011 wordt een nationale persconferentie georganiseerd in de gebouwen van Autoworld in het Brusselse Jubelpark. In diezelfde maand gaat de affichage op bussen en trams van start, een actie die wordt herhaald in maart 2012.

In oktober 2011 zullen ook de medewerkers op heel wat kantoren verrast opkijken wanneer ze op hun bureau het cadeautje vinden dat de schoonmakers van de avond- of ochtendploeg hebben achtergelaten.